Aalters Bedrijvencentrum

Franstalige uitgevers belangrijkste slachtoffer van cassatie arrest inzake sociale bijdragen op auteursrechten?

Teneinde de loonkost voor hun loontrekkende – journalisten te beperken, en dus eventuele ontslagen wegens te zware loonkosten te vermijden, hebben bepaalde krantenuitgevers in een recent verleden gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om een deel van het loon van journalisten uit te betalen in de vorm van een vergoeding voor auteursrechten. Deze werkwijze is…