Aalters Bedrijvencentrum

Onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gepensioneerde 65-plussers onbeperkt bijverdienen. De ministerraad schafte de maximumbedragen af voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecumuleerd mag worden met het pensioen. Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, mag…