Investeer ( beperkt ) in jonge vennootschappen en ontvang tot 45% belastingvermindering

Aan fiscale creativiteit ontbreekt het onze huidige regering Michel zeker niet. Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht, waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge…