Deadline

De verplichte neerlegging van de jaarrekening!

Elke vennootschap is verplicht om periodiek een jaarrekening neer te leggen In België is in principe elke vennootschap verplicht om periodiek een jaarrekening neer te leggen met uitzondering van de VOF, de gewone commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle vennoten onbeperkt aansprakelijke natuurlijke personen zijn of die als kleine vennootschappen…

Man driving car

Kilometervergoeding stijgt opnieuw vanaf 01.07.2017!

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2017 is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt het bedrag van de kilometervergoeding opnieuw. De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig…