Vrijwilligers: tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen.

Vele organisaties, jeugdverenigingen en sportclubs worstelen vandaag met twee belangrijke problemen: Het vinden van voldoende financiële middelen voor een normale werking; Het vinden van voldoende gemotiveerde vrijwilligers.   Nieuwe maatregel uit het Zomerakkoord Een nieuw wettelijk initiatief kan wellicht voor bepaalde verenigingen een hulp zijn. Vanaf 01 januari 2018 jaarlijks tot 6.000 euro of gemiddeld…

Zorg voor correcte gegevens in KBO!

De Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) is een databank van de overheid waarin alle basisgegevens van ondernemingen zijn verzameld. Zo kan iedereen die dat wenst basisinformatie opzoeken over ondernemingen via de publieke website van de FOD Economie (link). Zo kan u via deze link te weten komen wie zaakvoerder of bestuurder is in bepaalde vennootschappen. Ook…

Wat als uw bedrijf zich in woelig vaarwater begeeft?

Een bedrijf dat moeilijkheden ondervindt met het betalen van haar schuldeisers doet er vaak goed aan om eerder vroeg dan laat zich te bezinnen over mogelijke herstelmaatregelen. Vaak zijn er in een vroege fase van betalingsmoeilijkheden nog toekomstmogelijkheden. Ook is er nog waarde in de onderneming aanwezig (bv. klantenbestand, relaties met leveranciers,…). De wetgever heeft…

Studentenarbeid

Studentenarbeid: enkele praktische zaken

Nu we volop in vakantieperiode zijn, bestaat de kans dat u kinderen heeft die een vakantiejob uitoefenen of dat u in uw eigen onderneming werkt met studenten. Weet u hoeveel uw kind mag verdienen om nog als ‘ten laste’ te worden beschouwd? Moet uw kind een fiscale aangifte indienen? Kent u voldoende de regelgeving? We…

Deadline

De verplichte neerlegging van de jaarrekening!

Elke vennootschap is verplicht om periodiek een jaarrekening neer te leggen In België is in principe elke vennootschap verplicht om periodiek een jaarrekening neer te leggen met uitzondering van de VOF, de gewone commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle vennoten onbeperkt aansprakelijke natuurlijke personen zijn of die als kleine vennootschappen…

Man driving car

Kilometervergoeding stijgt opnieuw vanaf 01.07.2017!

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2017 is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt het bedrag van de kilometervergoeding opnieuw. De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig…